Alle Bouwplaatsrisico's (by be-stronger)

Ik wens mij te beschermen tegen de risico's van mij werf?

Wie is verzekerd?
 • De bouwheer ;
 • De architecten en de studiebureaus, de veiligheidscoördinator, de promotor ;
 • De aannemers en onderaannemers ;
 • Alle andere partijen betrokken bij de werf
Wie onderschrijft de verzekering?
 • De bouwheer ;

of

 • De hoofdaannemer(abonnementsformule mogelijk en efficiënter)
Wat dekt de verzekering?
 • De schade en verliezen aan de verzekerde goederen (de gebouwen in opbouw, de materialen en gereedschap geleverd op de werf alsook de bestaande goederen) ;
 • De aansprakelijkheid t.o.v. derden, met of zonder foutaansprakelijkheid van de verzekerden (burenhinder) ;
 • De fouten en gebreken bij de realisatie, berekening, concept, de plannen of bouwmaterialen
 • Gedurende de bouwperiode en de onderhoudsperiode (tot 12 of 24 maanden na de voorlopige oplevering).
Enkele voorbeelden van verzekerde schadegevallen:
 • Tijdens de bouwperiode worden de geleverde radiatoren gestolen gedurende het weekend
 • Tijdens grondwerken, zakt een muur weg en beschadigt een deel van een naburig huis
 • Een zware brand veroorzaakt belangrijke schade op uw werf
 • Enkele maanden na de voorlopige oplevering verschijnen er barsten na grondwerken
 • Een berekeningsfout in de draagkracht van een balk veroorzaakt barsten en stelt de stabiliteit van het gebouw in vraag
 • Barsten komen tevoorschijn bij de buren na renovatie van uw gebouw