Mede-eigendommen

Met meer dan 750 mede-eigendommen in portefeuille zijn wij in staat oplossingen op maat voor te stellen aan zeer scherpe prijzen. 

Wij bieden u de meest uitgebreide service aan:

 • Gepersonaliseerd beheer van al uw dossier door één enkel aanspreekpunt.
 • Snel en pro-actief beheer van uw schadegevallen.
 • Aanwezigheid op expertises om uw belangen en deze van de mede-eigendom en de mede-eigenaars te verdedigen
 • Zeer scherpe prijzen en grondig marktonderzoek bij de overname van uw mede-eigendom door ons kantoor om uw de beste voorwaarden aan te bieden aan de scherpste prijs
Brandverzekering
 • Dekking in alle risico's of in 'genoemde gevaren in functie van uw noden.
 • Dekking machinebreuk.
 • Dekking BA liften.
 • Dekking voor waterinfiltratie door muren, terassen en gevels.
 • Dekking voor vandalisme en graffiti.
 • Medeverzekering voor gebouwen met hoge verzekerde waardes
Dekking Rechtsbijstand
 • Tussenkomst voor de kosten van de tegenexpertise boven de barema's van de klassieke brandverzekering.
 • Betwistingen bij slechte uitvoering van het onderhoudscontract.
 • Betwistingen betreffende fiscale en administratieve vorderingen.
 • Verhaal van de vrijstelling bij de verantwoordelijke derde.
 • Verhaal van de onbetaalde lasten
Verzekering lasten van de mede-eigendom
 • De oplossing om La solution pour ne plus exposer l’ensemble des copropriétaires au défaut de payement des charges par un ou plusieurs copropriétaires. L’assureur se substitue au(x) copropriétaire(s) en défaut de paiement.
 • Protège la trésorerie de la copropriété.
Aansprakelijkheisverzekering
 • BA Raad van mede-eigenaars.
 • BA Commisaris
Arbeidsongevallenverzekering
 • Wettelijke Ongevallenverzekering voor de concierge in dienstverband.

 • Excédent Wet.